hack dotkick 6thagn` 1 tran.wmv

3Tình trạng cf hiện nay đã bị vãi kon cu! khi nhà nhà cùng hack , người người cùng hack! trong trận kim tự tháp đấu đội ở trên có tới 6 thằng hack! và 3 thằng là bộ, đi đâu cũng đi cả 3, 3 thằng đều cấp cao, 3 thằng đều có báu vật , 3 thằng sử dụng hack, và 3 thằng sẽ bị block acc hô hô!

Tag: hack dotkick, Crossfire#01

Xem thêm: https://congnghetv.net/category/cong-nghe

Nguồn: https://congnghetv.net

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *